فرمهای اخلاق در مطالعات آزمایشی

به منظور بررسی و تایید تحقیق توسط کمیته اخلاق، متقاضیان باید مدارک مرتبط را تکمیل و به آدرس ایمیل آزمایشگاه در info@brlab.ir ارسال نمایید. فرمهای اصلی در تحقیقات مربوط به آزمودنی انسانی به شرح زیر می باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص و نحوه ارسال فرمها می توانید با کارشناس آزمایشگاه، خانم داستانی تماس حاصل نمایید.

آدرس: دانشکده مدیریت، طبقه دوم ساختمان الغدیر، جنب آزمایشگاه تحقیقات کسب و کار

تلفن: ۶۱۱۱۷۶۱۲-۰۲۱

فرمهای مورد نیاز به شرح زیر می باشند:

۱ فرم کد اخلاقی

۲ رضایت نامه کد اخلاق (این فرم باید توسط محقق تکمیل و جهت بررسی به عنوان مدرک ضمیمه فرم اخلاق در مطالعات آزمایشی به کمیته اخلاق ارسال شود.)

۳ تعهد نامه

۳٫ پرسشنامه ها و مدارک استفاده شده در مطالعه

۴٫ اطلاعیه/متن ایمیل ارسالی به شرکت کنندگان بالقوه جهت مشارکت در تحقیق

۵٫  مجوز کپی رایت در مورد مدارک و پرسشنامه هایی که نیاز به کپی رایت دارند.