پروتکل انجام تحقیقات

محققان محترم لازم است برای انجام تحقیقات مراحل زیر را طی نمایند.

توجه:

برای افراد فعال در صنعت: افراد وابسته به صنعت که تمایل به انجام مطالعات آزمایشگاهی مرتبط با کسب و کار خود دارند، می توانند با ارائه طرحی مشترک با دانشجویان و اساتید دانشکده از امکانات آزمایشگاه برای انجام مطالعات خود استفاده نمایند.

 

یک. تکمیل و ارسال فرمهای اخلاق در مطالعات آزمایشی و کسب مجوز از کمیته اخلاق در پژوهش برای انجام مطالعه مورد نظر

به منظور بررسی مطالعه از جنبه های مختلف و اطمینان از رعایت اصول اخلاقی در مطالعات آزمایشی و اعطای مجوز برای تحقیق، محقق موظف است که فرم اخلاق در مطالعات آزمایشی به همراه سایر مدراک مورد نیاز موجود در وبسایت را به طور کامل و با جزئیات تکمیل نموده و برای بررسی به کمیته اخلاق دانشکده مدیریت از طریق ایمیل info@brlab.ir ارسال نماید. در تکمیل فرم اخلاق لازم است جزئیات انجام آزمایش بیان شده و روند انجام آزمایش به شکل مرحله به مرحله و به طور کامل شرح داده شود. به همین علت انجام این مرحله پس از نهایی سازی طرح و تایید آن توسط اساتید محترم مرتبط با طرح توصیه می شود. با توجه به اینکه بررسی و تایید مطالعه نیاز به زمان دارد و با توجه به حجم کاری و تعداد طرحهای ارسالی، به محققین توصیه می شود تا طرح خود را در بازه زمانی حداقل یک ماه پیش از زمان شروع مورد نظر خود به آدرس ایمیل آزمایشگاه ارسال نمایند.

لازم به ذکر است که در صورت اعمال هر نوع تغییر در طراحی یا روند انجام آزمایش محققان وظیفه دارند تغییرات را به کمیته اخلاق اطلاع رسانی نمایند. تا این تغییرات به شکل اصلاحیه در مجوز اخلاق مربوط به مطالعه منظور گردد.

دو. پرداخت هزینه های مربوط به انجام آزمایش

استفاده از برخی تجهیزات آزمایشگاه نظیر دستگاه ردیاب چشم و دستگاه ثبت سیگنال مغزی نیاز به پرداخت هزینه از سوی محقق دارد. در صورتیکه تحقیق با این ابزارها انجام می شود، محقق باید پیش از هماهنگی زمانی هزینه های مربوط به استفاده از دستگاهها را به طور کامل به حساب دانشکده مدیریت واریز نماید. لیست هزینه ها به شرح زیر می باشد. لازم به ذکر است که میزان هزینه ها ممکن است در طول زمان تغییر داشته باشد. برای کسب اطلاعات در خصوص هزینه های انجام تحقیق بر حسب نوع آزمایش و تجهیزات بکار رفته با مسئول آزمایشگاه خانم داستانی تماس حاصل نمایید

سه. هماهنگی با کارشناس آزمایشگاه جهت رزرواسیون و انجام تحقیق در محل آزمایشگاه و یا با استفاده از تجهیزات آن

پس از گرفتن مجوز برای انجام مطالعه آزمایشی از سوی کمیته اخلاق و پرداخت هزینه های مربوط به آزمایش (در صورت نیاز به پرداخت هزینه)، محقق می تواند با هماهنگی با مسئول آزمایشگاه زمانهایی را برای انجام آزمایش در مکان آزمایشگاه یا با استفاده از ابزارهای آزمایشگاه رزرو نماید. انجام آزمایش باید توسط تیم تحقیق و کاملا مطابق با طرح تایید شده توسط کمیته اخلاق انجام گیرد.