کارگاهها و دوره های آموزشی

آزمایشگاه تحقیقات کسب و کار دوره هایی در زمینه های مختلف مرتبط با انجام تحقیقات و مطالعات آزمایشگاهی برگزار می کند. اطلاعات مربوط به این دوره ها بر روی وبسایت منتشر می شوند. برای اطلاع از زمان و مکان برگزاری برنامه های آزمایشگاه به شکل پیوسته به بخش کارگاهها و دوره های آموزشی وبسایت مراجعه نمایید.

کارگاه روش تحقیق آزمایشی در مدیریت کسب و کار-سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰

کارگاه آموزشی روش تحقیق آزمایشی در مدیریت کسب و کار-سال ۱۳۹۸-۱۳۹۹

کارگاه آموزشی روش تحقیق آزمایشی در مدیریت کسب و کار-سال ۱۳۹۷-۱۳۹۸

کارگاه آموزشی استفاده از ردیاب چشم در تحقیقات رفتاری (معرفی، ابزارها، کاربرد)

گارگاه آموزشی استفاده از ردیاب چشم در تحقیقات رفتاری (معرفی، ابزارها، کاربرد)

دوره آموزشی روش تحقیق آزمایشگاهی در مطالعات رفتاری: طراحی و تحلیل

هدف دوره: این دوره با هدف آموزش روش تحقیق آزمایشگاهی به دانشجویان رشته های مدیریت و اقتصاد که علاقمند به انجام تحقیقات رفتاری به روش آزمایشگاهی در حوزه های مدیریت، اقتصاد و روانشناسی صنعتی می باشند، طراحی شده است. در طول این دوره شرکت کنندگان با کمک استاد درس یک تحقیق آزمایشگاهی در زمینه تخصصی مورد علاقه خود طراحی خواهند کرد. در انتهای دوره شرکت کنندگان با اصول و مفاهیم مطالعه آزمایشگاهی در زمینه کاری خود آشنا شده و همچنین با اصول اخلاق در مطالعات آزمایشگاهی آشنا خواهند شد و قادر خواهند بود فرم اخلاق مربوط به انجام مطالعه آزمایشگاهی خود را به کمیته اخلاق دانشگده مدیریت ارائه دهند.

شرکت کنندگان در صورتیکه با موفقیت دوره را به اتمام برسانند، در انتهای دوره گواهی اخلاق در انجام مطالعات آزمایشگاهی را مطابق با استانداردهای روز اخلاق در دنیا دریافت خواهند نمود. کسب این گواهی برای دانشجویان دانشکده مدیریت دانشگاه تهران که تمایل به انجام تحقیق از نوع آزمایشی می باشند، الزامی است.

مدرس: دکتر رزا هندیجانی

طول دوره: دوره آموزشی در ۴ هفته سه ساعته برگزار می شود. شرکت در تمامی جلسات الزامی است.

زمان: ۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۲۱ فروردین، ۲۸ فروردین و ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ – اطلاعات دقیقتر متعاقبا در وبسایت منتشر خواهد شد.

مکان: آزمایشگاه تحقیقات کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

مخاطبان: دانشجویان ارشد و دکترای مدیریت و اقتصاد دانشگاه تهران و دیگر دانشگاهها

شرایط شرکت: افراد علاقمند به شرکت لازم است رزومه خود را به همراه یک صفحه تمایل نامه (letter of intent) حداکثر تا تاریخ دهم اسفندماه ۱۳۹۶ به آدرس ایمیل آزمایشگاه: info@brlab.ir ارسال نمایند. در تمایل نامه علت علاقمندی به شرکت در دوره به همراه حوزه تخصصی و موضوع تحقیق مورد نظر ذکر شود. انتخاب شرکت کنندگان پس از بررسی مدارک ارسالی و بر مبنای آن صورت خواهد گرفت. شرکت در این دوره رایگان می باشد.